Google

ICHARO

YEDDE PATHERA
Naramaniyagh ovven Kalpane malppere sadiyoundo.. Aven Padeyarala Sadhya undu.

AVLAVLU BAREE BARSA

BADIADKAJune27:muraanidedh bokka baronduppuna baree barsadedhaavara Subrahmanyada Kumaaradaaraa sudetha sanka bollag murkdh gaadileg poyara baaree banga aand.
Baindoor Shirooru kaithalda dombed kadalda abbara jaasthi aad kaithalda ell apaayad undu.
Share on :

SUDDI

 

Copyright © 2011 Tulu World - All Rights Reserved