Google

ICHARO

YEDDE PATHERA
Nama enchina Alochane Malpuvana Aven Prakrthi Korpundu

Translate

KABITHE


  Sankato

  Anchi thirgunda

Barikk unth panper

  Inchi thirgunda

 Piravu unth panper

Unthnavule unthnda

  Thojand natako

Kull nakleg dada gotthu

Unthnaklena sakato!!

      Guttu

Ennaleg theriyandi

    Seekret

Yan kandedhoyipi

     Sigaret!

 

Harsha yethadka

          

 
Share on :

SUDDI

 

Copyright © 2011 Tuluworld - All Rights Reserved