Google

ICHARO

YEDDE PATHERA
Nama enchina Alochane Malpuvana Aven Prakrthi Korpundu

Translate

Balekodi Shilanjana Kshethrodu Varsoda Kolothsava

Balekodid Koragajja daivoda kola

Balekodi swamijileg abhinandane

Balekodid Kallurty daivoda kola

Balekodi Kalabairava daivoda kola
Vitla : Bantvala thalukuda kanyana gramoda balekodi shree kashikalabhairaveshvara shilanjana kshethrodu varshavadi kolothsavo bari goujid nadathnd. Kshethroda Shree Shree Sadguru Shashikanthamani Swamijilena margadarshanodu nadathina kolothsavodu kshethroda aaradhya daivolayina Kalabhairava,Kallurty, Koragajja daivoleg narthanaseve nadathnd. Bhari sankyeda bhakthadilena seriged nadathina kolothsavoda porthudu Indo-Nepal Sadhbhavana prashasthi paded batthina poojya swamijilen kshethroda trustda padadikarilu abhinandisayer.

Share on :

SUDDI

 

Copyright © 2011 Tuluworld - All Rights Reserved