Google

ICHARO

YEDDE PATHERA
Nama enchina Alochane Malpuvana Aven Prakrthi Korpundu

Translate

Tulu base 8ne parichedag serodu: vichara goshti


Adyard nadathonduppina vishwa tuluvere parbad tulu base bharatha samvidanada 8ne parichedag serodundu panpi vicharodu vicharagoshti nadathnd. Dr.B A Vivek rikulu goshtida muthaliken vahisditter. ee porthudu prof.Shreenath kasaragodu, Ivan D'souza, prof,Shreenath Ujire, D M Kulal,Janaki Brahmavara,Bola Chittaranjandas Shetty enchitti ganyer palpadeditter.
Share on :

SUDDI

 

Copyright © 2011 Tuluworld - All Rights Reserved