Google

ICHARO

YEDDE PATHERA
Nama enchina Alochane Malpuvana Aven Prakrthi Korpundu

Translate

ತುಲುವೆರೆನ ಸಂಸ್ಕತಿ ದಾಯೆ ? ಲಗಾಡಿ ಅವೊಂದು ಉಂಡು


 ಬರವು:- ಶ್ವೇತಾ ಬಂಗೇರ.
ಕಡಪುದ ಬಾಕಿಲ್,ಬೊಳ್ತೆರ್

ಶತ ಶತಮಾನೊಡು ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕತಿಡ್ ನಮ ಒಂಜೇ ಅದ್ ಕೂಡು ಕುಟುಮದಲೆಕ ಇತ್ತ ….ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪೊರ್ಲು ದೇಶ ವಿದೇಶಡ್ ಪುಗತೆ ಪಡೆಡ್ ಇತ್ತ್ಂಡ್ …ಅಯಿತ ಅರಸಲಾ ತುಳುನಾಡ್ದಾರ್ ಅದಿತ್ತೆರ್ .ಇತಿಹಾಸ ಪನ್ಪುಂಡು ..

*TULU CULTURE.. RICH CULTURE* ಮಾತಾ ಬತ್ತಿನ ಫ್ರೆಂಚ್, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ,ಜರ್ಮನ್ , ಪೊರ್ಚುಗೀಸೆರೆನ ಬಾಯಿಲೆಡ್ ಇತ್ತ್ಂಡ್ …

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಸುರುತ ರಣಕಳಲೆ ತುಳುನಾಡ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳ್ ಉಳ್ಳಾಲದ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಅನೀದ ಕಾಲೊಡು ಕತ್ತಿ ಪತೊಂದು ರಣರಂಗೊಗು ಜಯಿದಿನಿ ..ಅಂಚಾದ್ ಅನುಲು ಇಜ್ಜಂಜೆ ಇತ್ತಿಜೆರ್ ..ಪೊಣ್ಣುಲೆನ ರಕ್ಷಣೆಗ್ ಇತ್ತೆರ್ ..ಅಪಗ ನೆನೆಪೊಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕತಿ ಏರ್ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತ್ಂಡ್ ..ಸ್ರೀ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಗತ್ತ್ ಸುರುಕ್ ತೆರಿಪಾಯಿನ ಪೆರ್ಮೆ ನಮ ತುಳುವೆರೆಡ ಇತ್ತ್ಂಡ್ ..ಭಾರತದ ಸುರುತ ಲಿಪಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ..ಭಾಷಾ ತಜ್ನೆರ್ ಪನ್ಪೆರ್ ..

ನಮ ನಮನೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕತಿ ಮಿತ್ತ್ ಮೊಕೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಲಗಾಡಿ ಗೆತ್ತಿನಿ.ತುಳು ಲಿಪಿನ್ , ತುಳು ಸಂಸ್ಕತಿನ್ ನಮನೇ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಕೆರೊಂದು ಉಪ್ಪುನಿ …ಸಂಸ್ಕತಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ನಮ ಗುಲಾವೆರ್ ..ತುಳುವೆರ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನೊಡು ಬದುಕೊಡಾಂಡ ,ಭಾಷೆ ,ಲಿಪಿ ,ಅಹಾರ ಸಂಸ್ಕತಿ , ತುತೈತ ಸಂಸ್ಕತಿ, ತುಳುವೆರೆನ ಅರಾಧನೆ ಸಂಸ್ಕತಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಅರಾಧನೆಗ್ ಪೂರಕವಾಯಿನ ಭೂತಾರಾಧನೆ,, ನಾಗರಾಧನೆ ,ಪಿತೃಅರಾಧನೆ ( ಹಿರಿಯಕ್ಲೆನ್ ಸುಗಿಪುನ) ಮೂಲ ರೀತಿಡ್ ಇಪ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಪೌರಾಣಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟ್ ಡ್ ..ಅಟ, ನಾಟಕದದ ಲೆಕ ಅವೊಂದು ಉಂಡು ಬೇಜಾರ್ ಸಂಗತಿ .
ದಾಯೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕತಿ ಗ್ ಗುರುನಕ್ಲು ಏರ್ ಪಂಡ *ಗುರಿಕಾರೆರ್* ಪದ್ದತಿ

ಗುರಿಕಾರೆನಕ್ಲೆನ್ ನಮ ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ಮಲ್ಪುನ ವರ್ಗ , ಮಲ್ಲದಿಗೆಗಾದ್ ನಾಲ್ ಪೊಸ್ಟ್ರ್ ಬ್ಯಾನರ್ದ ,ಲೆಪ್ಪೋಲೆಡ್ , ಮೈಕದ ಎದುರು ಮರ್ಲೆರ್ ಕಡೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುನಕ್ಲೆರ್ದ್ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಸಂಸ್ಕತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಜ್ಜಂದಿನಕ್ಲೆರ್ದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕತಿ ಹಾಳ್ ಅಯಾರೆ ಕಾರಣ ..ನಮ್ನ ತುಳುವೆರೆನ ಮೀನ್ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪುನ ಸಂಸ್ಕತಿ ..ಕೂಡು ಕುಟುದ ಪರಂಪರೆ ಸಂಸ್ಕತಿ .ಈತ್ ಅಚಾರ ಇಚಾರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದಿನಕ್ಲೆನ ಕೈಟ್ ಯಜಮಾನತಿಕೆ ಕೊರುನೆರ್ದ ಅತ್ರ ಇನಿ ನಮ ಬೇತೆ ಸಂಸ್ಕತಿದ ಗುಲಾಮೆರ್ ಅತ…

ವೊಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರುದ ಪುದಾರ್ಲು ಚೇಂಜ್ ಅಪುನಗಲಾ ನಮ ಮನಿತಿಜ .. *ಉದಾ:- ಒಡಿಪು ಪೋದು ಉಡುಪಿ ಅಂಡ್ ..ಬೊಲ್ತೆರ್ ಪೋದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಂಡ್ ,ಅರುವ ಪೋದು ಅಳದಂಗಡಿ ಅಂಡ್ , ತಿಬಾರ್ ಪೋದು ಶಿಬರೂರು ಅಂಡ್*..

ಅಂಚೆನೆ ..ಅರಾಧನೆಲಾ ಬೆಮ್ಮೆರ್ ಪೊದು ಬ್ರಹ್ಮೆ ಅಯೆರ್ , ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ದೈವ ಪೊದು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಅದ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಡ್ ..ಕೊರ್ದಬ್ಬು ಬಾರಗ. ಪೋದು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ (ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ) ಅಯೆರ್ , ಕೊರಗತನಿಯೆ ಪೊದು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಗ್ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ತೆರ್ …ಕೊಡಮತ್ತಾಯೆ ಪೋದು ಅನ್ ದೈವನ್ ಪೊಣ್ಣು ದೈವ ಕೊಡಮನಿತ್ತಾಯಿ ಮಲ್ತೆರ್ ..‌ಭಂಟೆ ದೈವೊಲೆಗ್ ವೈದ್ಯನಾಥೆ .ಅಯೆರ್ ..ನಮ್ಮ ಜಾಗೆದ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಜಾಗೆಡ್ ನಂಬುನಗ ಮೈಸೂರುದ ಘಟ್ಟದ ಮಿತ್ತ್ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಿ ಮಲ್ತೆರ್ ..

ಬಲಿಮೆದಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಲ್ ,ಕುಟುಮಡ್ ದೈವೊಲೆನ್ ನಂಬಂದಿನಕ್ಲು . ತರಕಾರಿ ತಿನ್ಪುನ. ವೇದ ಕಲ್ತಿನಕ್ಲು ನಮಕ್ ದೈವೊಲೆನ ಬಗ್ಗೆ ಏತ್ ಪನಿಯೆರೆ ಗೊತ್ತು ಇಪ್ಪು ? ನಮ ಅಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ಇಸಯ.
ಇಂಚ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕತಿ ಲಗಾಡಿ ದೆತ್ತೆನೊಂದು ಉಲ್ಲ..ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಂಡ ಶಕ್ತಿಲೆನ ಅರಾಧನೆ ..ಅವು ಅಟ ನಾಟಕ ವೇಷಲು ಅತ್ತ್ ..ಪದಿನಾಜಿ ಕಟ್ಟ್ ಕಟ್ಟಲೆದ ವಸಯದ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಮೂಜಿ ಗಳಿಗೆದ ಮಾಯೆಲು ..ನಮ ಭಕ್ತಿಡ್ ಕೊರ್ಪುನ ಪರಕೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪುನನೇ ..ನೇಮ ಕೋಲ …

ಅಯಿನಲ್ಲಾ ಎಲ್ಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ನೇಮೋತ್ಸವ ಪುದರ್ ದೀತೆರ್ ..ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ನೇಮ ಪಂಡ ..ಕನ್ನಡದ ಉತ್ಸವ …ಅಯಿನ್ ನೇಮೊತ್ಸವ ಪುದರ್ಡ್ ಸಜ್ಹಿಗೆ ಬಜಿಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೆರ್ ಬ…ನೆತ್ತ ಪಿರಾವುದು ಏರ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಜವನಿಯೆರ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಡು .. ತಂತ್ರಿ, ಮಂತ್ರಿ ಪುದರ್ದ ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕತಿ ಬೇತೆಕ್ಲೆನ ಕೈ ಕೊರ್ದು ,ಪಿರ ಅಕ್ಲೆನ ಗುಲಾಮೆರ್ ಅಂಡ ಕೋಲು‌ ಕೊರ್ದು ಪೆಟ್ಟ್ ತಿನ್ಪುನ ಬುದ್ದಿ ಪಂಡ ಇಂದುವೆ ಅತೇ…

ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಶೋಧನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಡ್
ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರರ್ದ್ ಜಾಸ್ತಿ ತುಳು ಲಿಪಿಯ ತಾರಿದ ಒಲಿಟ್ ಬರೆಯಿನ ಗ್ರಂಥೊಲು ಉಂಡು. ತುಳುನಾಡ್ ಅನಾದಿ ಕಾಲೊರ್ದು ಚಾಲ್ತಿಡ್ ಇತ್ತಿನ ತುಳುಲಿಪಿತ ವಿಶಾಲತೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗ್ ನೆರ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಖಲೆ ಬೊರ್ಚಿ ..
Share on :

SUDDI

 

Copyright © 2011 Tuluworld - All Rights Reserved